Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   เผยแพร่ผลงานครู
More..

ปฏิทินกิจกรรม

 ไปยังกิจกรรม:กิจกรรมถัดไป
          
ค้นหากิจกรรมค้นหากิจกรรม  พิมพ์หน้าเอกสารพิมพ์หน้าเอกสาร

ถัดไป 20  กิจกรรม, ตั้งแต่ 14/01/14.

กิจกรรมทั้งหมดกิจกรรมทั้งหมด ทัศนศึกษาประกาศวันสอบประกาศวันหยุดเรียนประชาสัมพันธ์
ประชุมครูประชุมนักเรียนประชุมผู้ปกครองวันสำคัญระดับชาติอบรม/สัมมนา
โครงการ/กิจกรรม 

วันที่จัดกิจกรรมหัวเรื่อง
14/01/14ถึง 14/01/14ประชาสัมพันธ์ เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายหลาบ อาจสมบูรณ์
16/01/14ถึง 16/01/14ประชาสัมพันธ์ วันครู
02/02/14ถึง 02/02/14ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการเลือกตั้งฯ
16/04/14ถึง 18/04/14ประชาสัมพันธ์ เตรียมสถานที่การสอบบรรจุครูผู้ช่วย
10/05/14ถึง 10/05/14ประชาสัมพันธ์ คณะครูร่วมงานบวชบุตรชาย ครูพัชรินทร์ เอี่ยมรักษา
11/05/14ถึง 11/05/14ประชาสัมพันธ์ คณะครูร่วมงานมงคลสมรสฯ
11/05/14ถึง 15/05/14ประชาสัมพันธ์ 11-15 พฤษภาคม 2557 เปิดเตรียมการ
16/05/14ถึง 16/05/14ประชาสัมพันธ์ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
23/06/14ถึง 24/06/14ประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทยขอความอนุเคราะห์โต๊ะสีขาว 15 ตัว
07/09/14ถึง 07/09/14ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนครูฯ
24/09/14ถึง 24/09/14ประชาสัมพันธ์ งานเกษียณครูสมบุญ วิเศษวงษา
29/10/14ถึง 31/10/14ประชาสัมพันธ์ เปิดเตรียมการภาคเรียนที่ 2/2557
03/11/14ถึง 03/11/14ประชาสัมพันธ์ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2557
28/04/16ถึง 19/05/16ประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)
02/05/16
07:15 PM
ถึง
09:30 PM
ประชาสัมพันธ์ สวดพระอภิธรรมคุณแม่เลี่ยม อุฤทธิ์
03/05/16
07:15 PM
ถึง
09:30 PM
ประชาสัมพันธ์ เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่เลี่ยม อุฤทธิ์
04/05/16
02:00 PM
ถึง
04:00 PM
ประชาสัมพันธ์ ฌาปนกิจศพคุณแม่เลี่ยม อุฤทธิ์
11/05/16ถึง 15/05/16ประชาสัมพันธ์ เปิดเตรียมการฯ
16/05/16ถึง 16/05/16ประชาสัมพันธ์ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2559
17/05/16
09:00 AM
ถึง
04:00 PM
ประชาสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 กิจกรรมก่อนหน้า20 กิจกรรมก่อนหน้า  |  20 กิจกรรมถัดไป20 กิจกรรมถัดไป
© Æ
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 0.88 วินาที