Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   เผยแพร่ผลงานครู
More..

ปฏิทินกิจกรรม

 ไปยังกิจกรรม:กิจกรรมถัดไป
          
ค้นหากิจกรรมค้นหากิจกรรม  พิมพ์หน้าเอกสารพิมพ์หน้าเอกสาร

ถัดไป 20  กิจกรรม, ตั้งแต่ 31/12/11.

กิจกรรมทั้งหมดกิจกรรมทั้งหมด ทัศนศึกษาประกาศวันสอบประกาศวันหยุดเรียนประชาสัมพันธ์
ประชุมครูประชุมนักเรียนประชุมผู้ปกครองวันสำคัญระดับชาติอบรม/สัมมนา
โครงการ/กิจกรรม 

วันที่จัดกิจกรรมหัวเรื่อง
10/01/12
10:00 AM
ถึง
12:00 PM
ประชุมครู ประชุมผู้บริหารกลุ่มวชิรธรรม
06/02/12
09:00 AM
ถึง
11:00 AM
ประชุมครู ประชุมผู้บริหาร
14/02/12ถึง 15/02/12ประชุมครู ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนวชิรธรรม จ.ตาก
17/02/12ถึง 17/02/12ประชุมครู ประชุมผู้บริหาร ณ สพป.กพ.เขต 2
20/02/12ถึง 20/02/12ประชุมครู ประชุมผู้บริหาร ณ สพป.กพ.เขต 2
13/03/12ถึง 13/03/12ประชุมครู ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา/ภาคี 4 ฝ่าย
19/03/12ถึง 20/03/12ประชุมครู ประชุมคณะครูการสรุปงานฯ
22/03/12
09:00 AM
ถึง
12:00 PM
ประชุมครู ประชุมกรรมการกลุ่มฯ
25/04/12ถึง 30/04/12ประชุมครู คณะครูเปิดเตรียมการ
30/04/12ถึง 30/04/12ประชุมครู สพป.กพ เขต 2 พบเพื่อนครู
08/05/12ถึง 08/05/12ประชุมครู ประชุมผู้บริหาร
26/05/12ถึง 26/05/12ประชุมครู ประชุม TO BE NUMBER ONE
29/05/12ถึง 30/05/12ประชุมครู ประชุมครูการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
01/06/12
10:30 AM
ถึง
11:30 AM
ประชุมครู ประชุมหัวหน้างาน-หัวหน้าสาย
05/06/12ถึง 05/06/12ประชุมครู ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
21/06/12
09:30 AM
ถึง
11:00 AM
ประชุมครู ประชุมหัวหน้างาน-หัวหน้าสาย
21/06/12ถึง 21/06/12ประชุมครู ประชุมคณะครู
23/06/12ถึง 23/06/12ประชุมครู ประชุมเชิงปฏิบัติการงานควบคุมภายใน
18/07/12ถึง 18/07/12ประชุมครู ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนวชิรธรรม
28/07/12ถึง 29/07/12ประชุมครู ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานประจำปีฯ
20 กิจกรรมก่อนหน้า20 กิจกรรมก่อนหน้า  |  20 กิจกรรมถัดไป20 กิจกรรมถัดไป
© Æ
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 0.81 วินาที