Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   เผยแพร่ผลงานครู
More..

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง: วิชาการ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 รายงานการจัดการศึกษาประจำปี 2559 (SAR)

วิชาการ
.ขอเชิญคณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงหรือผู้สนใจ ดาวน์โหลดรายงานการจัดการศึกษาประจำปี 2559 (SAR) ของโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ได้ที่หน้าดาวน์โหลด, เอกสารของโรงเรียน หรือ goo.gl/YCVtoj หรือ คลิกที่นี่

เมื่อ อังคาร 25 ก.ค. 2017 @21: 13 (อ่านแล้ว 762 ครั้ง) (อ่านต่อ... | คะแนน: 0)

 รายงานการจัดการศึกษาประจำปี 2558 (SAR)

วิชาการ
.ขอเชิญคณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงหรือผู้สนใจ ดาวน์โหลดรายงานการจัดการศึกษาประจำปี 2558 (SAR) ของโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ได้ที่หน้าดาวน์โหลด, เอกสารของโรงเรียน หรือ คลิกที่นี่

เมื่อ พฤหัสบดี 15 ก.ย. 2016 @01: 08 (อ่านแล้ว 927 ครั้ง) (อ่านต่อ... | คะแนน: 0)

 ขอเชิญดาวน์โหลดหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 2552

วิชาการ
หลักสูตร2552ขอเชิญดาวน์โหลดหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

- ระดับปฐมวัย ไฟล์ W2003 คลิกที่นี่
- ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ไฟล์ PDF คลิกที่นี่ , ไฟล์ W2003 คลิกที่นี่
- จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์ W2003 คลิกที่นี่

***ดาวน์โหลดหลักสูตรแกนกลาง 2551 และ ตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระ คลิกที่นี่

เมื่อ พุธ 31 มี.ค. 2010 @10: 54 (อ่านแล้ว 24111 ครั้ง) (อ่านต่อ... | คะแนน: 4.91)

 โครงการ/กิจกรรม: ขอเชิญดาวน์โหลดหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 2552

วิชาการ
หลักสูตร2552ขอเชิญดาวน์โหลดหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้ที่ เมนูหลัก-ดาวน์โหลด-หลักสูตร2552 หรือ คลิกที่นี่ โดยจะมีไฟล์ให้เลือกดาวน์โหลดได้ 2 แบบ คือ PDF และ MS Office2003 เพื่อความเหมาะสมกับการนำไปศึกษาพัฒนาหลักสูตรและปรับใช้ให้เหมาะสมกับโรงเรียนที่จะใช้ในปีพุทธศักราช 2553 ต่อไป

เมื่อ ศุกร์ 15 ม.ค. 2010 @04: 28 (อ่านแล้ว 9400 ครั้ง) (อ่านต่อ... | โครงการ/กิจกรรม | คะแนน: 4.93)

9 เรื่อง (2 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 ]

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 1.47 วินาที