Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   ข้อความออนไลน์
ข้อความทั้งหมด   
 

   เผยแพร่ผลงานครู
More..

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง: บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์

กลับไปหน้าแรก
บทเรียนล่าสุด
บทเรียนที่ได้รับความนิยม
บทเรียนที่ได้รับคะแนนสูง

เข้าระบบ เพื่อเข้าชมบทเรียนโปรด

หมวดหมู่: กลับไปหน้าแรก/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


เรียงบทเรียนตาม: ชื่อ (A\D) วัน (A\D) คะแนน (A\D) ความนิยม (A\D)
ปัจจุบันเรียงลำดับตาม: วัน (ใหม่มาก่อน)


  คำราชาศัพท์  บทเรียนที่ได้รับความนิยม
รายละเอียด: คำราชาศัพท์ นั้นเป็นคำที่ตกแต่งขึ้นเพื่อให้มีความเหมาะสมและมีลักษณะพิเศษ สมควรใช้แก่ผู้ที่เราเคารพนับถือ
เวอร์ชัน: 1.0
เมื่อ: 18 ตุลาคม 2008
โดย: ครูจีระภา
ระดับความยากง่าย: ปานกลาง
เข้าชม: 2133
รายละเอียดเพิ่มเติม | ลงคะแนน

  ลักษณะคำไทยที่มาจากภาษาเขมร  บทเรียนที่ได้รับความนิยม
รายละเอียด: บทเรียนนี้จะมุ่งเน้นการสังเกตคำไทยที่มาจากภาษาเขมร ว่ามีวิธีการใดบ้าง
เวอร์ชัน: 1.0
เมื่อ: 16 ตุลาคม 2008
โดย: ครูจีระภา
ระดับความยากง่าย: ง่าย
เข้าชม: 3290
คะแนน: 10.0 (1 คะแนน)
รายละเอียดเพิ่มเติม | ลงคะแนน

  การจดบันทึกข้อความ  บทเรียนที่ได้รับความนิยม
รายละเอียด: บันทึก คือ ข้อความที่จดไว้เพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐานเป็นการเขียนข้อความย่อ ๆ ไว้เพื่อความจำ ผู้เขียน บันทึกอาจเขียนไว้อ่านคนเดียว หรือเขียนให้คนอื่นอ่าน หรือเขียนเพื่อพิมพ์เผยเพื่อทางสื่อมวลชนก็ได้
เวอร์ชัน: 1.1
เมื่อ: 05 มกราคม 2008
โดย: ครูจีระภา พึ่งกริม
ระดับความยากง่าย: ง่ายมาก
เข้าชม: 5588
รายละเอียดเพิ่มเติม | ลงคะแนน

  การฟังเพื่อจับใจความสำคัญ  บทเรียนที่ได้รับความนิยม
รายละเอียด: การฟังเพื่อจับใจความสำคัญหมายถึง การอ่านอย่างมีความเข้าใจเนื้อความตอนที่ทำให้เรื่องต่าง ๆ เกิดขึ้น
เวอร์ชัน: 1.1
เมื่อ: 05 มกราคม 2008
โดย: ครูจีระภา พึ่งกริม
ระดับความยากง่าย: ง่ายมาก
เข้าชม: 16526
คะแนน: 7.5 (2 คะแนน)
รายละเอียดเพิ่มเติม | ลงคะแนน

  การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว  บทเรียนที่ได้รับความนิยม
รายละเอียด: การอ่านออกเสียง คือ ศิลปะในการสื่อสารประสบการณ์ ความคิด และอารมณ์ ของผู้เขียนให้กลับคืนสู่ชีวิตอีกวาระหนึ่ง โดยอาศัยอารมณ์ น้ำเสียง และสีหน้าท่าทางของผู้อ่าน
เวอร์ชัน: 1
เมื่อ: 05 มกราคม 2008
โดย: ครูจีระภา พึ่งกริม
ระดับความยากง่าย: ง่ายมาก
เข้าชม: 15116
คะแนน: 7.5 (2 คะแนน)
รายละเอียดเพิ่มเติม | ลงคะแนน

  การอ่านตีความ  บทเรียนที่ได้รับความนิยม
รายละเอียด: การอ่านตีความเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน เพราะการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
เวอร์ชัน: 1.1
เมื่อ: 02 มกราคม 2008
โดย: ครูจีระภา พึ่งกริม
ระดับความยากง่าย: ง่ายมาก
เข้าชม: 54409
คะแนน: 10.0 (1 คะแนน)
รายละเอียดเพิ่มเติม | ลงคะแนน





โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.



การสร้างหน้าเอกสาร: 1.40 วินาที