Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   เผยแพร่ผลงานครู
More..

หน้าหลักแสดงข่าว >> โครงการ/กิจกรรมพิมพ์ข่าวนี้  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน  
อบรมฯ การคัดกรองนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้และการจัดทำ IEP

โดย : ครูจีระภา 
วันที่ 17 กันยายน 2555 เวลา : 20:55:12
(อ่าน 470 ครั้ง)
อบรมฯ การคัดกรองนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้และการจัดทำ IEP

วันที่ 17 กันยายน 2555  หัวหน้างานบริหารวิชาการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง นางสาวจีระภา  พึ่งกริม เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และการจัดทำ IEP ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองรับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนร่วม ณ ห้ัองประชุมโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ โดยมี รองผอ.สพป.กพ.เขต 2 นายโกศล  เดชเดี่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ศึกษานิเทศก์ นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน บรรยายการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรให้ความรู้เรื่องการคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ การจัดทำแผน IEP จากการอบรมได้แนวทางการคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และการจัดทำ IEP เพื่อพัฒนาการสอนนักเรียนเรียนร่วมต่อไป

รูปภาพกิจกรรม : อบรมฯ การคัดกรองนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้และการจัดทำ IEP

5 ข่าวล่าสุดในหมวด
ข่าวสารวันที่
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตนารีสามัญประจำปีการศึกษา 2562
25 มี.ค. 2563
 พิธีอำลาและเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562
25 มี.ค. 2563
 กองเชียร์กลุ่ม รร.อำเภอคลองขลุง กีฬานักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
25 มี.ค. 2563
 โรงเรียนฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและร่วมงานศพ คุณแม่เหลา ไวยหงษ์
25 มี.ค. 2563
 แนะแนวการศึกษาชั้น ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
25 มี.ค. 2563
ทั้งหมด

5 ข่าวยอดนิยมในหมวด
ข่าวสารวันที่
 ป.1 - ป.3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้บึงฉวาก สุพรรณบุรี
24 ธ.ค. 2551
 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิ.ย. 2551
 การสอบ NT ระดับ ป.2, ป.5 และ ม.2
19 ก.พ. 2551
 คณะครูอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
21 ก.พ. 2552
 ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2551
26 ก.พ. 2552
ทั้งหมด
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 0.81 วินาที