Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   ข้อความออนไลน์
ข้อความทั้งหมด   
 

   เผยแพร่ผลงานครู
More..

หน้าหลักแสดงข่าว >> โครงการ/กิจกรรมพิมพ์ข่าวนี้  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน  
แข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทยฯ ปี ๒๕๖๑

โดย : ครูจีระภา 
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา : 23:30:12
(อ่าน 15 ครั้ง)
แข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทยฯ ปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐-๑๔.๓๐น. ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับกลุ่มโรงเรียนวชิรธรรม ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง

รูปภาพกิจกรรม : แข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทยฯ ปี ๒๕๖๑

5 ข่าวล่าสุดในหมวด
ข่าวสารวันที่
 ม. 3 สอบ Pre-ONET
04 ส.ค. 2561
 นิเทศหลักสูตรสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมการประเมิน PISA 2018
04 ส.ค. 2561
 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
03 ส.ค. 2561
 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ตอบปัญหาภาษาไทย ระดับ ม.๑-๓ จังหวัดกำแพงเพชร
03 ส.ค. 2561
 บันทึกการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
03 ส.ค. 2561
ทั้งหมด

5 ข่าวยอดนิยมในหมวด
ข่าวสารวันที่
 ป.1 - ป.3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้บึงฉวาก สุพรรณบุรี
24 ธ.ค. 2551
 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิ.ย. 2551
 การสอบ NT ระดับ ป.2, ป.5 และ ม.2
19 ก.พ. 2551
 คณะครูอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
21 ก.พ. 2552
 ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2551
26 ก.พ. 2552
ทั้งหมด
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 0.54 วินาที