พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 146  คณะครูฯ อบรมคอมพิวเตอร์-อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
คณะครูฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 เวลา 8.00 - 16.30 น. คณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงอบรมคอมพิเตอร์-อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น จากคณะวิทยากรจากบริษัทสุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP) ประจำปี พ.ศ. 2553 แผนงาน:ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา กิจกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ การศึกษา งบดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT สำหรับสถานศึกษา) จากการอบรมทำให้คณะครูได้รับความรู้เกี่ยวกับไมโครซอฟต์ 2007 และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนและชีวิตประจำวัน

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 14 พฤษภาคม 2553 เวลา: 21:38:27
อ่าน 377 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:24:33:PM