พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 154  กิจกรรมวันสุนทรภู่ ต่อต้านยาเสพติด และการป้องกันไข้เลือดออก2553
กิจกรรมวันสุนทรภู่
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552  โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ซึ่งเป็นกวีเอกของโลก วันต่อต้านยาเสพติดซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี และเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ในตลาดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ โดยมี ผู้อำนวยการสนั่น  มั่นเกษวิทย์ เป็นประธานในพิธีและอ่านสารวันต่อต้านยาเสพติด  นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 24- 29 มิถุนายน 2552 มีการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การประกวดแข่งขันระบายสีตัวละคร เรื่องพระอภัยมณี ระดับชั้นศูนย์เด็กเล็ก อนุบาล 1- 2   การแข่งขันระบายภาพและคัดลายมือคำบรรยายภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  การประกวดแข่งขันระบายภาพและเขียนคำบรรยายภาพ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  การประกวดแข่งขันระบายภาพและเขียนเล่าเรื่องประกอบภาพ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันสำคัญดังกล่าวนี้ เพื่อเป็นการรำลึกและให้นักเรียนตระหนัก เห็นคุณค่าในวันสำคัญ ก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ยิ่งขึ้น

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 25 มิถุนายน 2553 เวลา: 20:48:40
อ่าน 536 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 16:53:22:PM