พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 155  พิธีถวายราชสดุดีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย ประจำปี 2553
พิธีถวายราชสดุดีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2553  เวลา 08.30 -10.30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง นายสนั่น  มั่นเกษวิทย์ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2553 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พร้อมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี เข้าร่วมพิธี ณ สนามโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง  อีกทั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้นำลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ อาทิเช่น ทำความสะอาด เก็บกวาดวัดสันติวนาราม ทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณตลาดท่ามะเขือ และบริเวณโรงเรียนซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่ฝึกให้ ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ ฝึกฝนและสร้างความมีระเบียบวินัย รวมถึงเป็นการสร้างคุณธรรมในจิตใจ และปลูกฝังความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปลูกจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์สุจริต การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 04 กรกฎาคม 2553 เวลา: 20:18:04
อ่าน 485 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:56:36:AM