พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 162  ป.1-ป.6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ อพวช. ประจำปี 2553
ป.1-ป.6
ป.1-ป.6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประจำปี 2553เมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2553 คณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) อำเภอคลองขลุง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และความรู้ต่าง ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้ เป็นอย่างมาก

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูราตรี
เมื่อวันที่ : 06 สิงหาคม 2553 เวลา: 22:30:31
อ่าน 528 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:30:06:PM