พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 190  การจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2553
การจัดกิจกรรมวันเด็ก
วันที่ 5 มกราคม 2554 เวลา 08.00 น.-12.00 น. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ผู้ปกครอง พ่อค้า และประชาชน  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2553 ทั้งนี้เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติ บ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียน เพี่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงบทบาทและเล็งเห็นความสำคัญของตนเอง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของชาติและอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ในงานมีกิจกรรม การมอบทุนการศึกษา “กองทุน ผอ.ธวัช ทิมาสาร” การแสดงความสามารถของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น แจกของรางวัล และเลี้ยงอาหารตามซุ้มอาหารต่าง ๆ ผลการจัดกิจกรรมนักเรียนได้รับความสนุกสนาน และรับประทานอาหารด้วยความอร่อยอิ่มท้องกลับบ้านกันทุกคน

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 15 มกราคม 2554 เวลา: 19:22:54
อ่าน 451 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:14:05:PM