พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 295  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2555
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00-15.30 น. โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยนายถวิล  พึ่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญ ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ และรักษาเอกลักษณ์ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เกิดความรักชาติ มีความรู้สึกภาคภูมิใจและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะในการทำกิจกรรมร่วมกัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 19-27 กรกฎาคม 2555  มีการจัดกิจกรรม การประกวดแข่งขันเขียนพยัญชนะไทยชั้นอนุบาล 1 - อนุบาล 2  การประกวดแข่งขันเขียนสะกดคำไทยพื้นฐานให้ถูกต้อง (เขียนไทย) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 2 - 3 - 4 -5 -6 ประกวดแข่งขันการเขียนสะกดคำ (เขียนไทย) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมการแสดงสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแสดงร้องเพลงประสานเสียงAsean Song การแสดงชุด "น่ารักอ่ะ" จากการจัดกิจกรรมขอขอบพระคุณผู้จัดการร้านมนัสนันท์ท่ามะขือ คุณสันติ ทวดเสนา สนับสนุนถ้วยรางวัลให้แก่นักเรียนผู้เข้าประกวดร้องเพลงและการแสดงสร้างสรรค์  ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปลูกฝังอบรมสั่งสอนเด็กให้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และเข้าร่วมกิจกรรมที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก กระดานข่าวทั่วไป


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 29 กรกฎาคม 2555 เวลา: 03:13:43
อ่าน 644 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:50:06:PM