พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 297  การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย อำเภอคลองขลุง สพป.กพ.2
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
วันที่ 31 กรกฏาคม -1 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00-16.30 น. ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบประจำอำเภอ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง จัดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ในอำเภอคลองขลุง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ การดำเนินการในครั้งแรกคือโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระจายความรู้เรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กสู่พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ดูแลเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 5 ปีเพื่อให้ได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่กระตุ้นพัฒนาการทางสมองเพื่อให้เด็กไทยเป็นเด็กที่มีสติปัญญาเฉลียวแลาดและเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 02 สิงหาคม 2555 เวลา: 16:22:26
อ่าน 354 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:36:48:PM