พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 320  การนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ
การนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ
วันที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00-15.30 น. ผอ.ถวิล พึ่งสุข พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงรับการนิเทศติดตามติดตรวจสอบคุณภาพตาม กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 จากหน่วยงานต้นสังกัด (สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ) เพื่อเตรียมรับการประเมินจาก สมศ.รอบ 3 จากคณะกรรมการประกอบด้วย ประกอบด้วย 1.นายสุรเดช  แสงแก้ว อดีตรองผอ.สพป.กพ.2 ประธานกรรมการ 2. นางสนาม  ปานชื่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3. นางธรารัตน์  เย็นใจราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2  และผอ.บุญเชิด ทั้งนี้คณะครูได้รับการแนะนำเพื่้อไปพัฒนาเตรียมรับการประเมินต่อไป

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 28 ตุลาคม 2555 เวลา: 09:57:03
อ่าน 310 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:42:39:PM