พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 372  การประชุมเผยแพร่ความรู้สู่การปฏิบัติการของสถานศึกษาฯปีการศึกษา2556
การประชุมเผยแพร่ความรู้สู่การปฏิบัติการของสถานศึกษาฯปีการศึกษา2556
วันที่ 29 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น. นายนิพันธ์  ยอดสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง และนางสาวจีระภา  พึ่งกริม หัวหน้างานบริหารวิชาการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเผยแพร่ความรู้สู่การปฏิบัติการของสถานศึกษาตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายกฤชอุดม กลิ่นเกตุ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประธานในพิธีเปิดการประชุม วิทยากรโดย อาจารย์จันทรา  ตันติพงศานุรักษ์ และ ดร.ชยพร กระต่ายทอง จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายเรื่อง "ความเป็นมาและนโยบายเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน" การบรรยายและร่วมกิจกรรมเรื่อง "หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน"  บทบาท หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.รมย์ พะโยม ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เรื่อง "ปฏิบัติตนอย่างไรให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 29 มิถุนายน 2556 เวลา: 21:22:48
อ่าน 304 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:25:00:PM