พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 420  การจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2556
การจัดกิจกรรมวันเด็ก
วันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 08.00 น.-12.00 น. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ผู้ปกครอง พ่อค้า และประชาชน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 เพี่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงบทบาทและเล็งเห็นความสำคัญของตนเอง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของชาติ และอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ในงานมีกิจกรรม การมอบทุนการศึกษา “กองทุน ผอ.ธวัช ทิมาสาร” การแสดงความสามารถของนักเรียนแต่ช่วงชั้น คือ อนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 การแสดงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และการแสดงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการแจกของรางวัล การเล่นเกมกลางแจ้ง และเลี้ยงอาหารตามซุ้มอาหารต่าง ๆ ผลการจัดกิจกรรมนักเรียนได้รับความสนุกสนาน และรับประทานอาหารจากผู้ใหญ่ใจดีที่นำมาเลี้ยงในกิจกรรมวันเด็กในปีนี้มากมายทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน และบุคลากรทุกฝ่ายที่ทำให้กิจกรรมวันเด็กเป็นกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับนักเรียนในปีนี้

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 10 มกราคม 2557 เวลา: 18:58:35
อ่าน 266 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:55:14:PM