พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 540  นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2559 รับชุดพลศึกษาฟรี
นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ในปีการศึกษา

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เช้าวันนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2559 รับชุดพลศึกษาฟรี โดย ทางโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง แจกชุดพลศึกษาฟรีให้กับนักเรียนทุกคนที่เข้าเรียนใหม่ทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับทางผู้ปกครองนักเรียน


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 14 มิถุนายน 2559 เวลา: 22:56:17
อ่าน 431 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:15:56:AM