พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 541  สหกรณ์การเกษตรคลองขลุงมอบที่คัดแยกขยะช่วยชาติ
สหกรณ์การเกษตรคลองขลุงมอบที่คัดแยกขยะช่วยชาติ

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-09.30 น. ตัวแทนโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คุณครูฐาภรณ์ วิจิตรพัชราภรณ์ รับที่คัดแยกขยะช่วยชาติ จำนวน 2 อัน โดย สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด สนับสนุนงบประมาณโดย ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผูู้ช่วยอำเภอคลองขลุง ประสานงานโดย ผู้จัดการ อดิศักดิ์ ฟักแฟง ณ อำเภอคลองขลุง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 14 มิถุนายน 2559 เวลา: 23:02:12
อ่าน 331 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:31:53:PM