พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 556  โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เทศบาลท่ามะเขือร่วมกับโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง จัดโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา การกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด ฝีกอบรมให้ความรู้การป้องกันยาเสพติด โดยท่านพระครูกิตติวชิโรภาส (พระสายหยุด ปานพุ่ม) เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร และนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา เรื่องโรคเอสดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และกิจกรรมประกวดแต่งคำประพันธ์ สอนรักป้องกันโรคเอดส์ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 31 กรกฎาคม 2559 เวลา: 20:31:37
อ่าน 179 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:44:29:PM