พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 605  ผู้ปกครองมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีให้กับสีชมพู
ผู้ปกครองมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีให้กับสีชมพู

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงมอบเงินสนับสนุนกีฬาสี "อนุบาลคลองขลุงเกม" ให้กับสีชมพู เป็นจำนวน เงิน 1,000 บาท ตัวแทนนักเรียนสีชมพูเป็นผู้รับมอบ ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา: 21:41:46
อ่าน 316 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:32:19:AM