พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 648  การสอบกลางปีและปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
การสอบกลางปีและปลายภาคเรียนที่

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2560 ฝ่ายวัดผลประเมินผลโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงจัดให้มีการดำเนินการสอบตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นการสอบกลางปีและปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยนายถวิล พึ่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นิเทศการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อวัดผลประเมินผลการเรียนของนักเรียน


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 05 ธันวาคม 2560 เวลา: 16:57:23
อ่าน 30 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:15:35:PM