พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 649  คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวฯ 2560
คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวฯ

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 คณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง นำนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวฯ เพื่อสืบทอดประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ณ วัดสันติวนาราม เทศบาลตำบลท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 05 ธันวาคม 2560 เวลา: 17:01:23
อ่าน 40 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:14:57:PM