พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 651  รับมอบนาฬิกาแขวนฝาผนังติดหัองเรียนจากร้านไทยเฮง 2
รับมอบนาฬิกาแขวนฝาผนังติดหัองเรียนจากร้านไทยเฮง

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 คณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงรับมอบนาฬิกาแขวนฝาผนังติดหัองเรียนจากร้านไทยเฮง 2 ตลาดท่ามะเขือ จำนวน 6 เรือน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 05 ธันวาคม 2560 เวลา: 17:08:49
อ่าน 200 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:59:16:PM