พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 653  คณะครูและนักเรียนร่วมประดฺิษฐ์กระทงสาย
คณะครูและนักเรียนร่วมประดฺิษฐ์กระทงสาย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันแรกของการเปิดเรียนเวลา 13.00-15.30 น. คณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกับชุมชน เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ประดิษฐ์กระทงสาย เพื่อใช้ในงานประเพณีลอยกระทงสาย ประจำปี 2560 ณ ตลาดท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 05 ธันวาคม 2560 เวลา: 22:23:33
อ่าน 39 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:14:19:PM