พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 655  นักเรียนสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี ๒๕๖๐
นักเรียนสอบธรรมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบธรรมสนามหลวง โดยสนามสอบสำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้กำหนดการสอบนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีการสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม สอบวิชาธรรม สอบวิชาพุทธ และสอบวิชาวินัย ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 05 ธันวาคม 2560 เวลา: 22:31:53
อ่าน 40 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 00:24:08:AM