พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 659  ประเมินการอ่าน PISA เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
ประเมินการอ่าน

วันที่ ๒๐,๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงดำเนินการประเมินการอ่าน การเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 05 ธันวาคม 2560 เวลา: 22:45:19
อ่าน 101 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:51:01:PM