พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 660  ป.6-ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมครูตำรวจสามฝ่ายพบนักเรียน
ป.6-ม.3

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00-15.00 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมครูตำรวจสามฝ่ายพบนักเรียนสายมัธยม ขอขอบพระคุณ ร.ต.อ.ไสว ชินวงษ์ทัน เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาส นี


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 05 ธันวาคม 2560 เวลา: 22:49:57
อ่าน 102 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:58:50:PM