พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 663  ค่ายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2560
ค่ายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 4 ฐานกิจกรรม คือ 1.กิจกรรมมะกรูดใบเตย 2.กิจกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 3.กิจกรรมกล้วยฉาบไฮโซ 4.กิจกรรมร้องเล่น เต้น รำ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 17 มกราคม 2561 เวลา: 21:13:03
อ่าน 117 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:48:04:AM