พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 666  กลุ่มโรงเรียนวชิรธรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือฯ
กลุ่มโรงเรียนวชิรธรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือฯ

วันที่ 7-9 มกราคม 2561 กลุ่มโรงเรียนวชิรธรรม ประกอบไปด้วย 10 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง โรงเรียนบ้านวังบัว โรงเรียนบ้านท่าพุทรา โรงเรียนบ้านหนองจอก โรงเรียนวัดคลองเจริญ โรงเรียนบ้านคลองแขยงโรงเรียนบ้านสามแยก โรงเรียนวัดแสงอุทัย โรงเรียนบ้านป่าเหียง และโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงสาขาบ้านโนนมะกอก เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา: 19:59:40
อ่าน 77 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:48:21:AM