พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 669  ประเมินการอ่าน การเขียน ป.๑-๖ และ ม.๑-๓ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑
ประเมินการอ่าน

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงดำเนินการประเมินการอ่าน การเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา: 20:24:52
อ่าน 108 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:33:11:AM