พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 670  ม.๓ ติว O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับกลุ่มโรงเรียนวชิรธรรม
ม.๓

ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๐๐ น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง เข้ารับการติว O-NET ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวชิรธรรม ณ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา: 20:26:50
อ่าน 103 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:38:05:AM