พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 671  ประชุมการสอบ O-NET ชั้น ป.๖, ม.๓ ระดับสนามสอบ ณ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
ประชุมการสอบ

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับสนามสอบ อำเภอคลองขลุง อำเภอทรายทองวัฒนา และอำเภอบึงสามัคคี ณ ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต ๒


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา: 20:34:14
อ่าน 115 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:48:53:AM