พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 672  ประชุม การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ สู่การปฏิบัติ
ประชุม

วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.30.-11.30 น. คณะผู้บริหาร ครูวิชาการและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนวชิรธรรม รับชมการประชุมการสร้างความเข้าใจเรื่อง "การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสารการเรียนรู็สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ" ผ่านทาง www.youtube.com/obectvonline ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา: 20:36:30
อ่าน 143 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:01:54:PM