พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 679  การแสดงอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยพื้นเมือง (สำหรับเยาวชน)
การแสดงอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยพื้นเมือง

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30- 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงร่วมกับเทศบาลตำบลท่ามะเขือ จัดการแสดงอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยพื้นเมือง(สำหรับเยาวชน) ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 10 มีนาคม 2561 เวลา: 17:43:48
อ่าน 118 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:09:53:AM