พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 680  การสอบกลางปีและปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
การสอบกลางปีและปลายภาคเรียนที่

วันที่ 12-13 มีนาคม 2561 ฝ่ายวัดผลประเมินผลโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงจัดให้มีการการสอบตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นการสอบกลางปีและปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 14 มีนาคม 2561 เวลา: 23:26:20
อ่าน 98 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 16:51:31:PM