พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 681  ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 สอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560
ป.2

วันที่ 14-15 มีนาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5, มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ดำเนินการสอบข้อสอบกลางที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนปลายปี


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 14 มีนาคม 2561 เวลา: 23:28:11
อ่าน 77 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:28:53:PM