พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 683  อบรมยาเสพติดและการจัดการขยะในสถานศึกษา
อบรมยาเสพติดและการจัดการขยะในสถานศึกษา

วันที่ 20 มีนาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงร่วมกับเทศบาลตำบลท่ามะเขือ อบรมนักเรียนเรื่องยาเสพติด ตามโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และ อบรมนักเรียนเรื่องการจัดการขยะในสถานศึกษา  ตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะในสถานศึกษา ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 21 มีนาคม 2561 เวลา: 00:02:42
อ่าน 70 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:46:45:PM