พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 687  พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 -13.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 24 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงรับประกาศนียบัตร สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายถวิล พึ่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นอกจากนั้นได้รับเกียรติจาก นายธวัช บัวปรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับโรงเรียนและมีการจัดเลี้ยงแสดงความยินดีให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อีกด้วย


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 30 มีนาคม 2561 เวลา: 21:45:35
อ่าน 211 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:47:03:AM