พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 690  ประชุมเปิดเตรียมการ ภาคเรียนที่ 1/2561
ประชุมเปิดเตรียมการ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00- 11.30 น. นายถวิล พึ่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2561 เป็นการประชุมเปิดเตรียมการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 23 พฤษภาคม 2561 เวลา: 22:30:15
อ่าน 52 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:31:27:PM