พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 692  รับการประเมินเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561
รับการประเมินเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง รับการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากร และด้านวิชาการ จาก นางภาวินี กระแสร์ญาณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อม สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินฯ เป็นอย่างสูงที่ได้มานิเทศ และแนะนำแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 23 พฤษภาคม 2561 เวลา: 22:37:56
อ่าน 71 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:45:06:AM