พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 693  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2561
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-10.30 น. โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 24 พฤษภาคม 2561 เวลา: 23:11:25
อ่าน 88 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:48:49:AM