พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 694  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐- ๑๑.๓๐ น. นายถวิล พึ่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงพร้อมด้วยคณะครู จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อชี้แจงแนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียน สรุปผลงานวิชาการปีที่ผ่านมา เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ ขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างสูง


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 27 พฤษภาคม 2561 เวลา: 12:09:32
อ่าน 63 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:37:29:AM