พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 696  ประชุมผู้ปกครองและจ่ายเงินค่าเครื่องแบบลูกเสือฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประชุมผู้ปกครองและจ่ายเงินค่าเครื่องแบบลูกเสือฯ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-9.30 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและจ่ายเงินค่าเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 02 มิถุนายน 2561 เวลา: 00:33:23
อ่าน 74 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:14:47:AM