พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 697  แข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทยฯ ปี ๒๕๖๑
แข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทยฯ

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐-๑๔.๓๐น. ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับกลุ่มโรงเรียนวชิรธรรม ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 25 มิถุนายน 2561 เวลา: 23:30:12
อ่าน 30 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:46:26:PM