พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 698  ครูปฐมวัยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล
ครูปฐมวัยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล

ผู้บริหารและครูปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2561โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ มูลนิธิ การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV)


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 25 มิถุนายน 2561 เวลา: 23:33:51
อ่าน 31 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:36:19:PM