พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 699  อบรมการประมาณการค่าใช้จ่ายการอบรมพัฒนาครูฯ ปี 2561
อบรมการประมาณการค่าใช้จ่ายการอบรมพัฒนาครูฯ

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00- 14.50 น. ตัวแทนคณะครูโรงเรียอนุบาลคลองขลุงเข้ารับการอบรมการประมาณค่าใช้จ่ายการอบรมพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561 ณ สพป.กำแพงเพชร เขต 2


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 25 มิถุนายน 2561 เวลา: 23:36:50
อ่าน 30 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:34:29:PM