พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 700  แข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทยฯ ปี ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่
แข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทยฯ

วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้าแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ในกิจกรรมแข่งขันแต่งกลอนสุภาพและกิจกรรมแข่งขันพินิจวรรณคดี ณ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุภาวดี ห้องบุบผา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรมพินิจวรรณคดี ในดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 25 มิถุนายน 2561 เวลา: 23:39:21
อ่าน 48 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:33:44:PM