พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 703  พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-11.00 น.คณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายถวิล พึ่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง เป็นประธานในพิธี เพื่อธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีอันดีงาม ให้ศิษย์รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้ศิษย์ยึดมั่นในคำสั่งสอนของครู และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 26 มิถุนายน 2561 เวลา: 00:10:22
อ่าน 74 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:01:00:AM