พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 704  ประเมินการอ่านการเขียน ป.๑-๖ และ PISA ม.๑-๓ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
ประเมินการอ่านการเขียน

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงดำเนินการประเมินการอ่าน การเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ โดยนายถวิล พึ่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงได้นิเทศการดำเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 26 มิถุนายน 2561 เวลา: 00:22:01
อ่าน 63 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:50:49:AM