พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 711  อบรมการนิเทศฯ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฯ 2551
อบรมการนิเทศฯ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 คณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงอบรมการนิเทศติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรสาระการเรียนรู้รายวิชาฯ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560) ณ ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชรเขต 2


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 03 สิงหาคม 2561 เวลา: 20:25:07
อ่าน 63 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:43:51:AM